Gården


Gården är en bergsmansgård från 1700-talet där såväl mangårdsbyggnad som samtliga tio uthus bevarats i ursprungligt skick. Den gamla bagarstugan och smedjan fungerar än idag och är bara ett par exempel på den kulturhistoriska miljö som gården erbjuder. Gården är vackert belägen vid sjön Vikern med kringliggande slåtterängar där det växer gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.